Vilka är behoven, egentligen?

När du ska förändra din verksamhet är det mycket att tänka på. Vill du vara på den säkra sidan tar du hjälp av oss.

Behovsanalys

Hur ska verksamheten utvecklas? Vilket är det bästa systemet för min verksamhet? Hur upphandlar jag det? Att svara på dessa frågor är vår specialitet.

Marknads- och omvärldsanalys

Anlitar du oss får du en god uppfattning om marknadens aktuella system och lösningar.  

Tekniska och ekonomiska analyser

Alternativa tekniska lösningar tas fram. Ekonomiska kalkyler görs med målet att få rimliga kostnader.

Strategi

Företag och omvärld förändras. Då kan anpassningar av verksamheten, systemfloran och kanske även priser behöva ses över.

Rådgivning

Den kunskap som ligger till grund för våra analyser kan också användas vid rådgivning i enstaka frågor eller i ett längre perspektiv.