Vad gör Unicon unikt?

Vi på Unicon är en grupp erfarna konsulter med expertkunskaper inom verksamhetsstöd för ett antal utvalda branscher.

Genom praktisk erfarenhet av och förankring i dessa branscher, kan vi på ett unikt sätt skapa mervärde för dig som kund. Vårt intresse för ny teknik och nya arbetssätt kan ge dig inspiration. Vårt branschkunnande gör ditt projekt framgångsrikt. Unicon har engagemanget som hjälper dig att nå målen.