Når verksamheten förväntade mål?

Används det nya systemet som det var tänkt? Det gäller att se möjligheterna och få med användarna.
Vill du komma i mål på ett bättre sätt tar du hjälp av oss.

Påverkas organisationen?

När ett nytt system introduceras ställs krav på upplärning, acceptans och förändrat arbetssätt.

Införande

Införandet kräver ofta extra resurser. Unicon kan medverka och skapa struktur.

Projektstöd eller projektledare

Att ha en konsult från Unicon som projektledare eller i projektgruppen känns tryggt.

Uppföljning

Utvärdering och analys ökar kunskapen om vad du har uppnått och vad som kunde ha gjorts bättre.