Håller leverantörerna vad de lovar?

Alla förväntar vi oss tillförlitliga och beprövade system. Tar du hjälp av oss så kan du känna dig trygg.

Leveransprojektet
Unicon bevakar att leveransprojektet genomförs på ett korrekt sätt.

Projektgenomförande
I projektplanen fastställs organisationen och vad du respektive din leverantör har för åtaganden.

Leveransprovning
I Uniconmetoden ingår leveransprovning i kontraktet.

Provdrift och driftsättning
Under provdriften ska du använda systemet i det dagliga arbetet och prova att funktioner, rutiner och användarfall fungerar.

Systemförvaltning
Förvaltning av det nya systemet
bör planeras tidigt för att du och leverantören ska etablera ett fungerande arbetssätt.