Exempel på uppdrag inom vatten & avlopp

Kund Uppdrag Område
Helsingborgs kommun Upphandling av nytt system samt genomförande Centralt driftövervakningssystem för vatten och avloppsanläggningar
Helsingborgs kommun Upphandling av nytt system samt genomförande. Mät- och kalibreringssystem för VA-mätare
Hudiksvalls kommun Upphandling av nytt system. Centralt driftövervakningssystem för vatten och avlopp. Utbyte och komplettering av undercentraler
Kristinehamns kommun Utredning av framtida utformning av övervakningen. Driftövervakning av verk och ledningsnät för vatten och avlopp
Motala kommun Specifikation och upphandling av nytt system Driftövervakning och styrning av verk och ledningsnät
Nacka kommun Utredning och upphandling av nytt system Driftövervakning av ledningsnät
Norrvatten Upphandling av radiolänknät och nya undercentraler Nätverkskommunikation och driftövervakning av ledningsnät för vatten
Oskarshamns kommun Upphandling av nya system. Driftövervakning av ledningsnät för vatten respektive avlopp
Skaraborgsvatten Upphandling av nytt system. Driftövervakning av verk och ledningsnät för vatten.
Stockholm Vatten Upphandling av nya system Driftövervakning av ledningsnät för vatten & avlopp
Stockholm Vatten Upphandling av nya system. Driftövervakning av ledningsnät för vatten respektive avlopp
Stockholm Vatten Upphandling av nya system. Driftövervakning av vattenverk i Norsborg och Lovön
Sydvatten Utredning, upphandling samt genomförande Driftövervakning av ledningsnät för vatten
Örebro kommun Utredning av byte av system för vattenverket Driftövervakning av vattenverk för vatten & avlopp