Exempel på trafikuppdrag

Kund Uppdrag Område
BiFF - Skåne-, Blekinge- och Hallandstrafiken. Länstrafiken i Jönköping, Kronoberg och Örebro Län. Förstudie, upphandling och genomförande. Betalsystem
BIMS, Dalatrafik, Värmlandstrafik, Karlstad kommun, Västerås samt Upplands lokaltrafik och X-trafik Upphandling och genomförande. Gemensamt biljettmaskinsystem.
Dalatrafik Förstudie, upphandling och genomförande. Informationssystem i realtid – fordons, skylt och trafikledningssystem.
Hallandstrafiken Upphandling och genomförande. SMS-biljett
Kalmar Läns Trafik Upphandling och genomförande. Biljettmaskinsystem med koppling till trafiklednings- och informationssystem.
Karlstad Kommun Karlstadbuss Upphandling Beställningscentral för färdtjänstresor.
Karlstad Kommun Karlstadbuss Upphandling Busstrafik i Karlstad
Luleå Lokaltrafik Förstudie, upphandling och genomförande. Informationssystem i realtid – fordons, skylt och trafikledningssystem.
Länstrafiken Kronoberg Upphandling Kreditkortsbetalning på fordon.
Länstrafiken Kronoberg Upphandling System för samordning av samhällsbetala resor.
Länstrafiken Kronoberg Upphandling och genomförande. Videoövervakningssystem i fordon
Länstrafiken Västerbotten Upphandling och genomförande. Realtidssystem kopplat till befintligt biljettmaskinsystem.
Resekortsföreningen Utredningar Interoperabilitet börs och produkter.
Skåne-, Blekinge och Hallandstrafiken. Länstrafiken i Jönköping, Kronoberg och Örebro Län. Förstudie, upphandling och genomförande. Biljettmaskinsystem
Storstockholms Lokaltrafik spårbunden trafik Förstudie Roslagsbanan ombordinformationssystem.
Storstockholms Lokaltrafik spårbunden trafik. Projektledning signal Samordnad upprustning av Farstabanan och Hagsätrabanan.
Storstockholms Lokaltrafik spårbunden trafik. Upphandling och genomförande. Signalsäkerhetsanläggningar för Tvärbanan och Saltsjöbanan.
Upplands Lokaltrafik Förstudie, upphandling och genomförande. Informationssystem i realtid – fordons, skylt och trafikledningssystem och kommunikationsradio.
Veolia Transport Sverige Kravspecifikation Kassa- och kontanthanteringssystem i Stockholms tunnelbana.
Vägverket Region Skåne. Upphandling och genomförande. Informationssystem med VMS och detektorer för yttre och inre ringleden i Malmö.
Västtrafik Upphandling och genomförande. Biljettmaskinsystem.
Västrafik Genomförande. Kreditkortsbetalning på fordon kopplat till biljettmaskinsystem.
Västtrafik Utredning Integrering av anropsstyrd trafik och betalsystem
Örebro och Sörmlands Län Länstrafiken. Förstudie, upphandling och genomförande. Informationssystem i realtid – fordons, skylt och trafikledningssystem.