Exempel på energiuppdrag

Kund Uppdrag Område
Dala Energi Utredning, upphandling och genomförande. Mätdatabas för hela kundstocken.
E. ON Elnät Sverige Utredning, upphandling och genomförande. Pilotprojekt för nya AMR-system.
E. ON Elnät Sverige Upphandling och genomförande. Storskaliga AMR-projekt för hela kundstocken.
E. ON Elnät Sverige Genomförande Test- och kvalitetsledning av AMR.
E. ON Elnät Sverige f.d. Sydkraft Nät Upphandling och projektmedverkan Fjärrkontrollsystem
Elverket Vallentuna Upphandling och genomförande. NIS
Graninge Kraft Upphandling System för planering av körning av vattenkraft
Höganäs Energi Upphandling och genomförande KIS
Jämtkraft Upphandling Fjärrkontrollsystem för vattenkraftstation och eldistribution
Kraftringen Produktion Upphandling och genomförande Överordnat processtyrsystem för Värmeanläggningar
Kreab Upphandling och genomförande SCADA
Landskrona EL/IT Upphandling och Genomförande AMR för El och Värmekunder.
Linköping Kraftnät Upphandling och genomförande SCADA
Lunds Energi Projektledning AMR för timavräknade mätpunkter.
Lunds Energi Upphandling och genomförande AMR för schablonkunder samt värme/kyla kunder
Lunds Energi Projektledning Införande av mätdatabas för nyttigheterna El, Kyla, Värme, Gas och Vattten.
Lunds Energi Upphandling och projektmedverkan KIS
Lunds Energi Upphandling och genomförande Mätdatabas för hela kundstocken samt alla nyttigheter
Lunds Energi Elnät Upphandling och genomförande SCADA
Malungs Elnät Upphandling och genomförande. AMR för hela kundstocken
Nynäshamns Energi Upphandling och genomförande SCADA
Ringsjö Energi Upphandling och genomförande SCADA
Sala-Heby Energi Upphandling. NIS
Skellefteå Kraft Nät Utredning Förutsättningar för framtida mätdatabas
Tranås Energi Upphandling och genomförande. AMR för hela kundstocken
Vattenfall Eldistribution Beslutsunderlag för förnyad nättariff för nätbolaget. KRITA
Öresundskraft Upphandling och Genomförande AMR för El, Värme/kyla och Gaskunder.
Öresundskraft Upphandling och genomförande SCADA
Öresundskraft Upphandling och genomförande Mätdatabas för hela kundstocken samt alla nyttigheter
Öresundskraft Upphandling KIS